Holcim Slovensko, a.s. - oprava kondicionéra

V marci 2013 prebehla sanácia havarijného stavu nosného oceľového drieku kondicionéra v podniku Holcim v Rohožníku. Nakoľko korózne úbytky dosiahli hraničnej hodnoty, bolo nutné pristúpiť k výmene poškodených plechov. Celá oprava sa realizovala zo závesnej plošiny vo výške cca +57 m o rozsahu 20m2 pri hrúbke plechov 10mm.

Galéria