Matador, a.s., Púchov - Generálna oprava sacích kanálov

Dlhoročná prevádzka si vynútila generálnu opravu sacích kanálov kotlov K6 a K7 v podniku Matador Púchov, v decembri 2010 / januári 2011. V stiesnených podmienkach prebiehala demontáž pôvodných kanálov a následná montáž nových za prevádzky aspoň jedného kotla. Projekciou boli stanovené dimenzie potrubia ako aj dodatočná podporná konštrukcia. V každom sacom kanáli bola následne umiestnená meracia aparatúra, ktorej predchádzal rad úprav pre zabezpečenie dostatočnej výpovednej hodnoty nameraných výsledkov.

Galéria