CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA Z-TVÁRNICOVÉHO BETÓNOVÉHO KOMÍNA RP BC +90/2,2 M.

Dňa 20.4.2018 bola úspešne ukončená komplexná rekonštrukcia Z-tvárnicového betónového komína rotačnej pece bieleho cementu +90/2,2 m, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., Rohožník.

Rekonštrukcia pozostávala z nasledujúcich činností:
  • Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ďalej realizačný projekt a výrobná dokumentácia.
  • Celková sanácia vonkajšieho drieku.
  • Statické zosilnenie pomocou oceľových výstužných prvkov.
  • Výroba a dodávka oceľovej antikorovej prefabrikácie komínovej hlavice.
  • Výroba a dodávka oceľovej antikorovej prefabrikácie komínovej odvetranej a izolovanej vložky.
  • Montáž oceľovej antikorovej komínovej hlavice a odvetranej tepelne-izolovanej vložky.
  • Ukončenie a odovzdanie diela.

Galéria