KNAUF Insulation s.r.o., Nová Baňa - Etapa č.2 rekonštrukcie železobetónového komína +130 m

Dňa 20.12.2017 sme v dohodnutom termíne úspešne odovzdali druhú etapu rekonštrukcie monolitického železobetónového trojzložkového komína +130/5,7 m, v spoločnosti KNAUF Insulation s.r.o., Nová Baňa.
Rozsah realizovaných prác pozostával z:
  • Vypracovanie výrobnej a projektovej dokumentácie pre príslušnú etapu rekonštrukcie, vrátane dokumentácie skutočného vyhotovenia diela.
  • Odbúranie časti výmurovky a súvisiacich konštrukcií.
  • Stabilizácia zostávajúcej výmurovky, očistenie a sanácia obnaženého vnútorného železobetónového drieku.
  • Výroba, montáž a osadenie antikorového vypúzdrenia.
  • Korektné napojenie nového vypúzdrenia k stávajúcej výmurovke.
  • Zhotovenie horného a spodného prevetrávania vyvložkovanej zóny.
  • Zaslepenie nefunkčného komínového zaústenia.
  • Ukončujúce práce, likvidácia odpadu v zmysle platnej legislatívy, odovzdanie komína k užívaniu. 

Galéria