Mondi SCP, a.s., Ružomberok - Odstránenie havariíjnych závad komína +120 m

Potrebnú opravu všetkých prvkov komína nebolo možné realizovať v priebehu jedného roka. Skladba opráv bola podľa jednotlivých krokov rozdelená na etapy. Práce boli realizované bez nutnosti budovania náhradného komína. V prvej etape bola zhotovená podporná konštrukcia ochodzu, zosanované plošné defekty povrchu drieku, oprava staticky významných trhlín, sanácia poškodených styčno-ložných škár a v neposlednom rade prebehlo statické dostuženie drieku komína v kritických rezoch - osadením 10ks sťahovacích obručí.

Galéria