OLO, A.S., ZÁVOD SPAĽOVŇA ODPADOV, BRATISLAVA - OPRAVA KOMÍNOVÉHO TELESA +120/2,39m

V týchto dňoch prebieha oprava komínového telesa - komína +120/2,39m v OLO, a.s., závod spaľovňa odpadov, Bratislava.

Oprava je realizovaná v rozsahu:
  • Oprava trhlín na ochodziach komína;
  • Obnova protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií v medzipriestore;
  • Obnovenie denného leteckého prekážkového značenia;
  • Obnova protikoróznej ochrany vonkajších oceľových konštrukcií;
  • Obnovenie plynotesnosti oceľového vypúzdrenia - dotesnenie dilatačných spojov.

Galéria