Tepláreň Košice, a.s., Košice – Stavebná oprava komína TEKO I +98,80 m.

V týchto dňoch prebieha ďalšia etapa  opravy železobetónového energetického tvárnicového viaczložkového komína +98,80 / 4,50 m TEKO I. Realizácia opravy začala v druhej polovici roku 2016, a jej ukončenie je naplánované v máji 2018.

Oprava komína zahŕňa:
 • Statické zosilnenie nosného drieku pomocou nepredpätej sústavy výstužných prvkov;
 • Oprava styčných a ložných špár drieku;
 • Náter drieku, vrátane denného leteckého prekážkového značenia;
 • Oprava poškodeného a uvoľneného muriva;
 • Celková stavebná oprava ochodzí (oprava trhlín, plošných poškodení, ochranný náter);
 • Oprava a obnova protikoróznej ochrany oceľovej výstroje komína;
 • Oprava vložky komína;
 • Oprava bleskozvodnej sústavy;
 • Inštalácia bezpečnej výstupovej cesty vedeného typu na pevnom kotevnom základe;
 • Oprava nočného leteckého značenia;
 • Oprava okapového chodníka päty komína.

Galéria