Tepláreň Košice, a.s., Košice – Zaslepenie dymovodu kotla HK3 v komíne TEKO II +100 m.

Dňa 16.6.2018 sme v dohodnutom termíne a požadovanej kvalite ukončili práce na zaslepení dymovodu a zaúsťovacej zóny koróziivzdorného, odvetraného a tepelne izolovaného vypúzdrenia v mieste napojenia kotla HK3 v komíne TEKO II +100 m.

Boli realizované nasledovné činnosti:
  • Projekčné práce.
  • Dielenské spracovanie kazetových dielcov.
  • Demontážne práce na vonkajšej časti dymovodu a kompenzátora.
  • Demontážne práce na vnútornej časti dymovodu.
  • Zaslepenie zaúsťovacej zóny.
  • Zaslepenie zaúsťovacieho portálu komína.

Galéria