ŽOS Vrútky, a.s. - Modernizácie železobetónového komína +110/2,8m

Dňa 30.06.2015 bola ukončená realizácia opravy a modernizácie železobetónového monolitického trojzložkového komína +110/2,8m umiestneného v objekte kotolňa, inv. číslo 21313 

Modernizácia prebiehala postupne:

1. Osadenie nového prekrývacieho prvku – konfúzora
a) Odstránenie pôvodnej hlavice
b) Sanácia a úprava komínového lôžka
c) Dotesnenie lôžka izolačným materiálom
d) Dodávka a montáž konfúzora podľa návrhu autorizovaného projektanta

2. Očistenie náterov DLPZ
a) Očistenie tlakovou vodou
b) Ručné dočistenie

3. Náter DLPZ
a) Penetračný náter
b) Realizácia červeno-bielych náterov v špecifickom náterovom systéme v predpísaných RAL odtieňoch leteckej smernice ANNEX 14 Aerodrommes

4. Očistenie a oprava dilatačného uzáveru vypúzdrenia 1 ks: 
a) Odbúranie poškodených nosových tvárnic
b) Očistenie dilatačnej medzery, vrátane svetlej výšky medzery
c) Sanácia poškodeného povrchu záhlavia etáží
d) Hydroizolačné a prachotesné dotesnenie dilatačných uzáverov systémom NETES

5. Oprava netesností plechovej časti vnútorných zaústení
a) Odstránenie poškodených plechov vo vnútornom zaústení
b) Navarenie a utesnenie nových plechov vnútorného zaústenia

6. Oprava uvoľnených častí betónu v okolí prielezných otvorov ochodze
a) Očistenie a pasivácia obnaženej výstuže
b) Nanesenie tzv. adhézneho mostíka
c) Sanácia porušených miest betónu a armovania

Galéria