Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen - Oprava komínového telesa K +120 m.

Dňa 29.5.2018 sme úspešne ukončili práce na oprave komínového telesa Z-tvárnicového komína +120 m. Práce sme vykonali v dohodnutom termíne a k spokojnosti objednávateľa. 
Realizovali sa tieto činnosti:
  • Generálna oprava okolia zaúsťovacích otvorov v exteriéri.
  • Oprava uvoľnených častí muriva v exteriéri.
  • Generálna oprava vonkajšieho oceľového príslušenstva.
  • Vyčistenie výsypníkového priestoru komína 

Galéria