Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom - Oprava ochodzu železobetónového komína VVA

Na komíne +105 m bola v októbri 2010 prevedená kompletná sanácia železobetónových ochodzou. Uvoľnené časti boli odstránené, výstuž pasivovaná a následne prebehla sanácia poškodených miest. Na základe statického prepočtu a vypracovaného statického modelu bol navrhnutý tvar a hustota podporných konštrukcií. Realizácia bola náročnejšia o to, že celá oprava sa vykonávala za prevádzky komína pomocou dýchacích prístrojov.

Galéria