Duslo, a.s., Šaľa - kompletná sanácia granulačnej veže močoviny

V polovici septembra 2012 bola ukončená kompletná sanácia granulačného sila močoviny. Sanácia sa týkala vonkajšieho aj vnútorného chemicky zaťaženého plášťa. V rámci opravy prebehla aj výmena kyselinovzdornej dlažby technologického podlažia s chemicky odolnou izoláciou. Izolácia strechy bola zrealizovaná po prespádovaní strešnej dosky. Oprava bola o to náročnejšia, že všetky konštrukcie sa nachádzali v chemicky zaťaženom prostredí.

Galéria