Slovenské elektrárne, a.s., závod EMO - Oprava 2ks CHV typu Itterson 125m v EMO 3,4

V zmysle uzavretého kontraktu so spoločnosťou Chladiace veže Bohunice, sme vykonávali v roku 2010 dielčie dodávky sanačných prác a strojných zariadení pri sanácií 2 ks chladiacich veží ITT 125m pre dostavbu 3,4 bloku EMO. Vzhľadom na enormný rozsah sanovaných plôch, výšku a obvod sanovaných veží a v neposlednom rade krátke termíny na ukončenie prác, sa jednalo o mimoriadne náročnú dodávku pre talianskeho investora.

Galéria