Posilnenie Strediska Diagnostiky

Pre splnenie zvýšených nárokov našich zákazníkov sme posilnili výkonný tím  Strediska Diagnostiky  pánom Filipom Weisom.
Veríme, že týmto krokom opäť zvýšime našu úroveň poskytovaných služieb.