Trojročný kontrakt

Stavebná oprava komína TEKO l – je predmetom Zmluvy o dielo v trvaní troch rokov, ktorú naša spoločnosť uzavrela po víťaznom tendri verejného obstarávania so spoločnosťou Tepláreň Košice.