Titul: BEZPEČNÝ DODÁVATEĽ GENERÁLNYCH REVÍZIÍ 2017

Dňa 4.7.2017 si zástupcovia našej firmy prevzali ocenenie spoločnosti Slovnaft, a.s., za bezpečnú realizáciu všetkých prác počas generálnej revízie 2017. Treba spomenúť, že naša spoločnosť bola jedna z troch ocenených spoločností, z celkového počtu 200 spoločností podieľajúcich sa na realizácii opráv.   

Galéria