Aktuality 2019

28.06.2019 Zmena štatutárov spoločnosti VERTICAL INDUSTRIAL, a.s.

Na základe zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.6.2019 boli ku dňu 28.6.2019 zmenení štatutári spoločnosti.

20.06.2019 VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. – CHRÁNIME PRÍRODU

Po úspešnom ukončení rekonštrukcie železobetónového komína +130 m, v spoločnosti KNAUF Insulation s.r.o., Nová Baňa, sme z vlastnej iniciatívy zadovážili a inštalovali na drieku komína vtáčie hniezda pre Beloritky, v miestach ich tradičných hniezdísk.