Zmena štatutárov spoločnosti VERTICAL INDUSTRIAL, a.s.

Na základe zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.6.2019 boli ku dňu 28.6.2019 zmenení štatutári spoločnosti. Spoločnosť naďalej podpisujú dvaja štatutári - jeden predseda, alebo podpredseda a druhý člen. Platnosť uznesení VZ vstúpila do platnosti 28.6.2019.

Noví štatutári sú:

Mgr. Rudolf Hajdučík - predseda predstavenstva;

Peter Imriška - podpredseda predstavenstva;

Ing. Karol Strečka - člen predstavenstva.

Galéria