Diagnostika

Šetrenie zdrojov patrí medzi prioritné úlohy každého manažmentu.  Obzvlášť v teplárenskom biznise unikajú cez nekvalitne zaizolované  a poškodené potrubia do vzduchu státisíce eur. Taktiež bezpečnosť a stabilita energotrás, z ktorých sa väčšina prevádzkuje viac ako 20 rokov, je veľmi problematická.

V našej spoločnosti sa preto intenzívne venujeme celkovej diagnostike energetických trás a ich nosných konštrukcií, ktorá zahŕňa 3D geodetické zameranie, termovízne a ultrazvukové meranie, statické posúdenie nosných prvkov trasy, posúdenie kvality a únosnosti železobetónových  a oceľových konštrukcií a nosných zvarov, teplotechnické prepočty a výpočet tepelných strát, spolu s návrhom opatrení pre  celkovú modernizáciu energotrasy a s vyčíslením návratnosti vynaložených prostriedkov. 
 
10 000 000 bodov obsahuje priemerný 3D scan.

Galéria