Projekcia

Na základe precíznej diagnostiky spracuje naše Projektové a expertné stredisko projekt rekonštrukcie existujúcej Energotrasy. Dôrazom je minimalizácia tepelných strát a ekonomizácia prevádzky.

Dodanie statického výpočtu, doporučených opatrení z pohľadu zaťaženia a BOZP je samozrejmosťou.
 
4 - 5 rokov je finančná návratnosť generálnej rekonštrukcie energotrasy.

Galéria