Búranie

Naša firma má bohaté skúsenosti s asanáciou/búraním železobetónových, tvárnicových, murovaných a oceľových komínov.  Dodávku radi zabezpečíme na kľúč, vrátane vybavenia búracieho povolenia, analýzy a kategorizácie odpadu, demontáže, naloženia, odvozu a likvidácie odpadu na riadenú skládku. Búranie vykonávame bez odstrelu, kombináciou demontáže špeciálnymi technickými prostriedkami, ako sú stenové diamantové píly HILTI, hydraulické drviče HYDROSTRESS a búracie kladivá a do istej výšky bagrami s drviacimi kliešťami a hydraulickými zbíjacími hrotmi.
 
Špeciálne asanácia ťahaných železobetónových komínov je mimoriadne technologicky a strojne náročná a vyžaduje veľa skúseností a času.

Vieme zabezpečiť aj asanáciu priemyselných parkov, technologických celkov a stavebných objektov podľa Vašich predstáv.
 
2500 kilogramov má jeden blok odpíleného železobetónu pri búraní komína.

Galéria