Diagnostika

Sme plne kompetentní Vám ponúknuť komplexnú diagnostiku Vášho priemyselného komína.  V rámci diagnostiky sa zaoberáme fyzickým prieskumom vonkajších aj vnútorných konštrukcií, zisťovaním  a zaznamenávaním  vád a porúch a  následné expertíznym spracovaním a určením príčin vzniku porúch a aj stanovením zostávajúcej  životnosti komína.
 
Naše Stredisko diagnostiky Vám okrem bežných revízií všetkých typov komínov spracuje aj expertízne posudky,  statické, teplotechnické a vzduchotechnické  výpočty a taktiež pre Vás pripraví možné alternatívy opráv a rekonštrukcií komínov pri významných poškodeniach konštrukcií, alebo pri prechode na inú palivovú základňu.
 
250 priemyselných komínov diagnostikujeme za rok.

Galéria