Rekonštrukcie

Komplexné rekonštrukcie vysokých priemyselných komínov sú hlavným biznisom, ktorému sa venujeme už od roku 1999. Nami patentovaný Systém modernizácie komínov osadením zavesenej, antikorovej, tepelne izolovanej  a odvetranej vložky sa stal na Slovensku výnimočne úspešným. Od prvej inštalácie na prelome tisícročí  v Bratislavských teplárňach,   sa nám takto podarilo zrekonštruovať mnoho významných komínov a žiadna, naozaj veľká oprava komína, sa bez nášho novátorského riešenia nezaobišla. Sústavná korózia a znehodnocovanie komínov vplyvom difúzie vodných pár a pôsobením chemizmu cez ich výmurovku a driek  sa tak stala minulosťou a bola našim riešením úplne eliminovaná. Zákazníci sa už ku konvenčným a históriou zaužívaným spôsobom výmeny výmurovky za výmurovku  nikdy nevrátili.
 
Ako hlavný vypúzdrovací materiál používame vysokokvalitné austenitické ocele  triedy 316 Ti (DIN 1.4571 )  taktiež materiály triedy 904L (DIN 1.4539) a triedy  254 SMO  pre vysoko chemicky agresívne prostredia a prevádzky s odsírením uhoľných spalín.

V rámci rekonštrukcie na kľúč, realizujeme tiež celkovú opravu stavebnej časti komína, statické zosilnenie drieku vrátane sanácií a náterov.  
   
Pozrite si  dôkladne naše fotografie z realizácií a referencie, prípadne nás kontaktujte pre poskytnutie  doplňujúcich informácií.  Radi Vám ukážeme a povieme viac.
 
7300 milimetrov mal priemer najväčšej antikorovej vložky ktorú sme osadili.

Galéria