Legislatíva

Naše dlhoročné skúsenosti a odborné vedomosti využívame v oblasti legislatívy a Technickej normalizácie.

Sme členmi komisií  ÚRADU PRE NORMALIZÁCIU METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO  SLOVENSKEJ REPUBLIKY, kde sa aktívne podieľame na preberaní EN a tvorbe národných STN vzťahujúcich sa na samostatne stojace priemyselné komíny
 
Sme aktívnym členom CICIND Medzinárodnej organizácie priemyslových komínov
 
100 a viac noriem pojednáva o problematike komínov a iných výškových oceľových a železo-betónových konštrukcií.