Referencie Oceľové konštrukcie

04.06.2021 Bratislavská teplárenská, a.s. - Odstránenie závad potrubného mosta cez Malý Dunaj I. etapa.

Dňa 04.06.2021 bolo úspešne ukončená a odovzdaná realizácia diela "Odstránenie závad potrubného mosta cez Malý Dunaj I. etapa".

03.04.2013 Holcim Slovensko, a.s. - oprava kondicionéra

V marci 2013 prebehla sanácia havarijného stavu nosného oceľového drieku kondicionéra v podniku Holcim v Rohožníku...

19.03.2013 Holcim Slovensko, a.s. - rezanie ríms

Na prelome mesiacov február/marec 2013 sme zrealizovali rezanie ríms výškovej budovy v podniku Holcim v Rohožníku...

03.11.2011 Slovnaft, a.s., Bratislava - Oprava závad produktovodného mosta

V polovičke októbra 2011 sme začali s opravou závad produktovodného mosta Slovnaftu v Zimnom prístave...

02.02.2011 Matador, a.s., Púchov - Generálna oprava sacích kanálov

Dlhoročná prevádzka si vynútila generálnu opravu sacích kanálov kotlov K6 a K7 v podniku Matador Púchov, v decembri 2010 / januári 2011.

04.08.2010 TDO, s.r.o., Bratislava - Oprava žeriavovej dráhy v Spaľovni

Na základe víťazstva v tendri, ktoré vyhlásila bratislavská spoločnosť OLO a.s., sme realizovali celkovú opravu a statické zabezpečnenie žeriavovej dráhy v prevádzke bratislavskej Spaľovni odpadov (apríl / júl 2010).