MONDI SCP - zaústenie nového dymovodu +204m komín

V polovici mája 2013 boli ukončené predodstávkové práce v Mondi SCP na komíne +204 m. V súvislosti s výstavbou nového kotla RK3 bol vyrezaný otvor do komína pre zaústenie nového dymovodu v úrovni cca +7,500 + 13,500 m. V súvislosti s oslabením drieku prebehlo statické dostuženie systémom predpínacích lán „Monostrand“, karbonových pásov a oceľových tyčí. Bol osadený zaúsťovací rám napojený kolenom na odvetranú zavesenú vložku. V druhej etape počas odstávky bude ukončené vnútorné nerezové vypúzdrenie.

Galéria