Žilinská teplárenská, a.s. - Generálna oprava potrubných mostov

Ku koncu roka 2014 sme realizovali generálnu opravu potrubných mostov v ŽT pre generálneho dodávateľa prác. Hlavným cieľom bola minimalizácia tepelných strát dopravovaných produktov prostredníctvom reizolácie potrubí a zefektívnenie výroby tepla pri vysokej návratnosti investície. V neposlednom rade bol kladený dôraz na predĺženie životnosti samotnej konštrukcie opravou uložení potrubí a lokálnej obnovy protikoróznej ochrany konštrukcie. Samozrejmosťou bolo preznačenie potrubí v závislosti od typu dopravovaného média a jeho prevádzkových parametrov v rámci platnej legislatívy.

Galéria