BUKOCEL, a.s. - Doplnenie vypúzdrenia komína +117,5 m z austenitickej ocele - II. etapa v zóne od +90,0 m do +60,0 m

Dňa 18.08.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Doplnenie vypúzdrenia komína +117,5 m z austenitickej ocele - II. etapa v zóne od +90,0 m do +60,0 m".

Realizácia zahŕňala:
  • Vypracovanie projektovej a výrobnej dokumentácie;
  • Výrobu a dodávku všetkých dielov vypúzdrenia pre danú etapu;
  • Odstránenie existujúceho napojenia časti vypúzdrenia z I. etapy na vnútorný driek komína;
  • Napojenie novej časti na existujúce vypúzdrenie v zóne od +90,0 m do +60,0 m;
  • Realizácia nového napojenia vypúzdrenia na vnútorný driek komína v úrovni +60,0 m.

 

Galéria