CRH (Slovensko), a.s., Rohožník - Kompletná rekonštrukcia železobetónového komía PC2 +130 M, Etapa I a II

Dňa 31.1.2017 sme podľa plánu ukončili prvú a druhú etapu kompletnej rekonštrukcie železobetónového komína PC2 +130,0 m, v areáli závodu CRH Rohožník, a.s.

Prvá etapa pozostávala z nasledovných činností: 
  • Výmena pôvodnej liatinovej hlavy za oceľovú (austenitickú) chróm - niklovú hlavu;
  • Asanácia časti pôvodného vypúzdrenia v zóne od +130 m do +115 m, a časti pôvodnej výsypky;
  • Sanácia trhlín železobetónového drieku zvnútra na obnaženej časti v zóne od +130 m do +115m;
  • Sanácia plošných defektov železobetónu zvnútra na obnaženej časti drieku v zóne od +130 m do +115 m;
  • Sanácia a stabilizácia zostávajúcej časti pôvodného vypúzdrenia od +115 m do cca. +3,00 m;
  • Výroba, dodávka, montáž, koróziivzdornej, odvetranej, tepelne izolovanej vložky v celej účinnej výške komína.

Galéria