CRH (Slovensko), a.s., Rohožník - Kompletná rekonštrukcia železobetónového komína PC2 +130 M, Etapa III

Dňa 28.4.2017 sme úspešne ukončili tretiu etapu kompletnej rekonštrukcie železobetónového komína PC2 +130,0 m, v areáli závodu CRH Rohožník, a.s. 

Tretia etapa "celková sanácia vonkajšieho drieku komína" pozostávala z nasledovných činností: 
  • Vysokotlakové otryskanie drieku komína tlakovou vodou min. 1200 bar, kompletné odstránenie pôvodných nefunkčných náterových systémov;
  • Celková sanácia plošných poškodení železobetónu drieku uceleným sanačným systémom;
  • Sanácia trhlín vonkajšieho drieku komína;
  • Náter denného leteckého prekážkového značenia komína v troch vrstvách v zmysle predpisu ANNEX 14 Aerodromes;
  • Protikarbonatačný náter drieku komína a komínových ochodzí;
  • Odstránenie košiny výstupových rebríkov a montáž certifikovaného systému zabezpečenia pohybu vo výškach;
  • Odstránenie korózie a povrchová úprava oceľovej výstroje komína, nová oceľová koróziivzdorná austenitická výstroj komína na hornej ochodzi;
  • Celkové statické zosilnenie nosného drieku komína vnesením predpätia pomocou nesúdržnej sústavy prvkov typu MONOSTRAND.

Galéria