KNAUF Insulation s.r.o., Nová Baňa - Etapa č.1 rekonštrukcie železobetónového komína +130 m

V týchto dňoch sme úspešne, a v predstihu oproti pôvodnému plánu ukončili prvú etapu rekonštrukcie železobetónového monolitického komína +130 m, v spoločnosti KNAUF Insulation, s.r.o., Nová Baňa.

Zoznam realizovaných činností v etape č.1:
  • sanácie podhlavovej zóny od +130 m do +126 m;
  • dostuženia podhlavovej zóny sústavou výstužných predpätých prvkov MONOSTRAND;
  • demontáže pôvodného konfúzora a montáže nového nosného roštu vložky vrátane nového konfúzora a hlavice komína s použitím vrtuľníka;
  • odbúrania časti vnútornej výmurovky podľa požiadaviek statického návrhu a stabilizácia zostávajúcej časti výmurovky;
  • montáže časti vnútorného antikorového vypúzdrenia a jeho napojenie na zostávajúcu časť výmurovky komína.

Galéria