KNAUF INSULATION S.R.O., NOVÁ BAŇA - KOMPLEXNÁ OPRAVA POVRCHU ŽELEZOBETÓNOVÉHO KOMÍNA +130 M

Dňa 18.12.2018 sme v dohodnutom termíne úspešne odovzdali dielo "Komplexná oprava povrchu železobetónového komína +130 m", v spoločnosti KNAUF Insulation s.r.o., Nová Baňa.
Rozsah realizovaných prác pozostával z:
  • Lokálna oprava poškodených kotevných pätiek rebríkov na komíne a oprava vonkajších murovaných portálov zaústenia spalinovodov.
  • Obnova náterov denného leteckého prekážkového značenia (DLPZ) komína, po predchádzajúcom odstránení nefunkčných pôvodných náterov.
  • Sanácia trhlín na vonkajšom povrchu drieku komína.
  • Sanácia plošných poškodení na vonkajčom povrchu drieku komína.
  • Celoplošný ochranný náter vonkajšieho drieku komína, okrem plochy DLPZ.
  • Obnova protikoróznej ochrany oceľového príslušenstva komína.

Galéria