KOMTERM Slovensko, a,s, - Oprava +105,0/2,0 m Z-tvárnicového komína v Nižnej.

Dňa 27.9.2019 sme úspešne ukončili a odovzdali opravu Z-tvárnicového komína +105,0/2,0 m v spoločnosti Komterm Slovensko, a.s., Nižná. Boli realizované nasledovné práce:
  • Oprava uvoľneného a poškodeného muriva v podhlavovej zóne vonkajšieho drieku komína;
  • Oprava novovzniknutých trhlín a poškodených styčných a ložných špár;
  • Obnova náterov oceľovej výstroje komína - horných 6 výškových metrov;
  • Vyčistenie výsypky komína a odvodu kondenzátu;
  • Vyčistenie vnútra zaústenia spalinovodov, spolu s opravou poškodenia jedného zaústenia;
  • Dotesnenie liatinovej segmentovej hlavice komína;
  • Vykonanie následnej revízie komína spolu s odbornou prehliadkou a odbornou skúškou bleskozvodnej sústavy a elektrickej sústavy komína.

Galéria