Martinská teplárenská, a.s., Martin - dodávka a montáž prechodového kusu a zaúsťovacieho rámu na železobetónovom komíne +166,0/3,5 m.

Dňa 26.08.2019 bola úspešne ukončená zákazka "Dodávka a montáž prechodového kusu a zaúsťovacieho rámu na železobetónovom komíne +166,0/3,5 m" pre spoločnosť Martinská teplárenská, a.s., Martin. 

Práce boli vykonané v termíne a spokojnosti zákazníka, zahŕňali:
  • vypracovanie projektovej dokumentácie;
  • výroba a dodanie prechodového kusu a zaúsťovacieho rámu;
  • montáž zaúsťovacieho rámu na portál komína;
  • montáž prechodového kusu na zaúsťovací rám;
  • montáž kompenzátora
  • obnova protikoróznej ochrany v miestach montážnych prác, zaizolovanie a oplechovanie namontovaných dielov.

 

Galéria