MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S., MARTIN - údržba oceľového vypúzdrenia železobetónového komína +166,0/3,5 m.

Dňa 26.08.2019 bola úspešne ukončená zákazka "Údržba oceľového vypúzdrenia  železobetónového komína +166,0/3,5 m" pre spoločnosť Martinská teplárenská, a.s., Martin. 

Práce boli vykonané v termíne a spokojnosti zákazníka, zahŕňali:
  • očistenie a neutralizácia vypúzdrenia komína;
  • kvalifikovaná oprava lokálne poškodených mikrodilatačných uzáverov vypúzdrenia, vrátane výmeny tesniacich prvkov;
  • Lokálna oprava a protikorózna ochrana závesného systému vypúzdrenia.

Galéria