MONDI SCP, a.s., Ružomberok - oprava železobetónového monolitického komína +204,0 m

Dňom 4.10.2019 bolo úspešne ukončené a odovzdané dielo "Oprava komína +204,0 m - 2.etapa".
Boli vykonané nasledovné práce:
 • Pretmelenie a obnova protikoróznej ochrany sťahovacích obručí;
 • Obnova protikoróznej ochrany napadnutých častí oceľovej výstroje komína;
 • Vzduchotesné a hydroizolačné tesnenie kompenzátormi spôsobom VITON;
 • Dotesnenie a očistenie zaústenie RK1, KDO, MoDo a rotačnej pece;
 • Vyčistenie antikorového púzdra od nálepku popolčeka;
 • Sanácia trhlín a oprava krycej vrstvy drieku;
 • Vyčistenie a kontrola odvodu kondenzátu;
 • Statické zosilnenie nosného drieku komína vnesením predpätia pomocou nesúdržnej sústavy prvkov Monostrand;
 • Reaktivácia podopretia 1. ochodze a sanácia styku ochodze s driekom;
 • Hydroizolačné tesnenie päty komína;
 • Osadenie výstupového systému s pracovnou plošinou ku kontrolnému otvoru do dymovodu RK2;
 • Výmena LED svietidiel.

Galéria