OLO, a.s., závod spaľovňa odpadov, Bratislava - Statické zosilnenie drieku komína

Dňa 04.11.2015 bola ukončená realizácia „opravy komína +120/2,39m – III. časť – statické zosilnenie drieku komína v OLO, a.s., závod spaľovňa odpadov v rozsahu“:

Zoznam realizovaných činností:

- Statické zosilnenie drieku komína vnesením predpätia pomocou nesúdržnej sústavy prvkov.

Galéria