Oprava komína 120 m v TpZ v BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S., Bratislava

Dňa 20.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo - Oprava komína 120 m, TpZ  v Bratislevskej teplárenskej, a.s. Bratislava,
v rozsahu:
- oprava trhlín a plošných defektov ochodzí  drieku komína
- oprava a obnova protikoróznej ochrany oceľovej výstuže komína
- oprava a stabilizácia pôvodného vypúzdrenia komína
- obnova náteru drieku komína

Galéria