Oprava neprevádzkovaného priemyselného komína + 104 m KLF - ENERGETIKA, a.s. Kysucké Nové Mestorgo

Dňa 17.8.2021 sme ukončili a odovzdali dielo na komíne 120 m v KLF - Energetika v Kysuckom Novom Meste
v rozsahu:
- odstránenie uvoľnených kusov krycej vrstvy betónu z komína a ochodzí
- oprava trhlín a plošných defektov na drieku a ochodziach
- obnova náterov DLPZ

Galéria