Oprava železobetónového monolitického komína +105,2 m VVA, Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom

Dňa 16.11.2021 sme ukončili a odovzdali práce na oprave žb komína +105,2 m VVA, Slovalco a.s. Žiar nad Hronom
v rozsahu:
- oprava krycej vrstvy beónu v miestach porúch kotvení rebríkov, zaústení dymovodu, ochodzov
- oprava trhlín
- obnova protikoróznej ochrany oceľových súčastí komína-rebrýky, zábradlia
- výmena lapačov a obvodového lana bleskozvodnej sústavy komína

Galéria