SLOVNAFT, a.s., Bratislava - Generálne revízie Slovnaft 2019

V týchto dňoch vrcholí akcia "Generálne revízie Slovnaft 2019", ktorej sa zúčastnila aj naša spoločnosť ako jeden z mnohých dodávateľov. Celá akcia sa týkala kontrol a opráv technologických zariadení v rámci všetkých výrobných jednotiek spoločnosti Slovnaft, a.s. Naša spoločnosť realizovala opravy v prevažnej väčšine komínov (monolitických, oceľových aj murovaných). Práce boli vykonané v požadovanej kvalite, termíne a k spokojnosti zákazníka, čoho dôkazom bolo aj odovzdanie ďakovného listu od spoločnosti Slovnaft, a.s.