STEFE Banská Bystrica, a.s. - Rekonštrukcia oceľového komína +45,0/1,8 m s oceľovou podpornou konštrukciou.

Dňa 31.8.2016 bola ukončená rekonštrukcia oceľového komína +45,0/1,8 m s oceľovou podpornou konštrukciou, v spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s..

Zoznam realizovaných činností:
  • Demontáž stávajúcej oceľovej hlavy komína
  • Úplná demontáž stávajúceho nerezového púzdra a vybudovanie dvoch nových komínových telies  v stávajúcej oceľovej priehradovej konštrukcii
  • Zosilnenie/úprava existujúcej konštrukcie, priamo v mieste styku komínov s oceľovou konštrukciou;
  • Komplexná obnova protikoróznej ochrany oceľovej priehradovej konštrukcie, vrátane styčníkov, pätiek s opravou zálievky;
  • Oprava netesnosti opláštenia a zaústenia spalinovodov.

Galéria