Tepláreň Košice, a.s., Košice - Stavebná oprava komína TEKO II +100,0/3,2 m.

Dňa 07.11.2019 naša spoločnosť úspešne ukončila a odovzdala realizované dielo "Stavebná oprava komína TEKO II".

Boli vykonané nasledujúce práce:
  • Celoplošné očistenie drieku komína vysokotlakovým vodným lúčom od znečistenia a nesúdržných častí betónu;
  • Oprava všetkých troch funkčných zaústení spalinovodov;
  • Realizácia statického podopretia ochodzí oceľovými konzolami na základe statického prepočtu;
  • Osadenie celoobvodovej zábrany na najvyššej ochodzi, z antikorového pletiva pre zamedzenie možného pádu ľadových úlomkov z hlavy komína do priestoru pod komínom;
  • Obnova náterov denného leteckého prekážkového značenia;
  • Sanácia trhlín drieku komína;
  • Obnova ochranného náteru drieku komína;
  • Obnova protikoróznej ochrany oceľového príslušenstva komína napadnutého koróziou.

Galéria