UNIVOLT-Slovakia, s.r.o., Pezinok - Asanácia priemyselného komína, typ T-3 +31m

Dňa 22.10.2015, bola ukončená "asanácia priemyselného komína typ "T-3" +31m pre UNIVOLT - Slovakia, a.s. v Pezinku.

Asanácia bolo vykonaná postupným rozoberaním:
- za pomoci konzolových lešení sa jednotlivé skruže demontovali a za pomoci žeriavu skladali dole.
- spodná monolitická časť bola asanovaná kolesovým nakladačom.
- demontované skruže a suť boli odvezené na riadenú skládku
- v konečnej fáze bolo stavenisko vypratané, uvedené do pôvodného stavu a odovzdané zástupcovi objednávateľa.

Galéria