VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Oprava železobetónového monolitického komína F72 +56 m

Dňa 25.03.2019 bolo dokončené a odovzdané dielo -  "Oprava komína F72" (železobetónový monolitický komín +56 m), v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.,  v dohodnutom termíne a k spokojnosti objednávateľa. 

Rozsah opravy spočíval v nasledovných činnostiach:
  • Odstránenie uvoľnených častí betónu z ochodze;
  • Sanácia trhlín drieku;
  • Náter drieku komína, vrátane denného leteckého prekážkového značenia v zmysle predpisu  ANNEX 14 - Aerodromes.

Galéria