Vyčistenie, bežná údržba a diagnostika komína +204m Mondi SCP, a.s. Ružomberok

Dňa 16.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo " Vyčistenie, bežná údržba a dignostika komína +204m Mondi SCP, a.s., Ružomberok.

Rozsah prác:
- vyčistenie antikorového púzdra komína
- vyčistenie odvodu kondenzátu
- obnova protikoróznej ochrany oceľovej výstroje komína
- obnova ochranného náteru ochozí
- sanácia a pretmelenie trhlín
- diagnostika dymovodu pece na vápno

Galéria