ŽOS Vrútky, a.s. - Oprava železobetónového monolitického trojzložkového komína +110,0/2,8 m.

Dňa 14.8.2019 sme úspešne ukončili a odovzdali realizované dielo "Oprava železobetónového monolitického trojzložkového komína +110,0/2,8 m".

Realizovali sa nasledujúce práce:
  • Očistenie a oprava neprekrytých dilatačných uzáverov vypúzdrenia;
  • Oprava spojov zábradlia ochodze;
  • Oprava detailov kotvenia rebríkov do drieku po celej výške;
  • Výmena bleskozvodných zberných tyčí a ich kotvenia za austenitické;
  • Vyčistenie výsypky a oprava styku výsypníkového kužeľa s vypúzdrením.

Galéria