Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen - oprava železobetónového monolitického čiastočne trojzložkového komína +180,0/4,85 m.

Dňom 23.08.2019 sme ukončili práce na "Oprave železobetónového monolitického čiastočne trojzložkového komína +180,0/4,85 m".
Práce boli dodané v rozsahu, kvalite a termíne k spokojnosti zákazníka.

Realizované práce:
  • Sanácia muriva poslednej etáže;
  • Oprava nefunkčného zaústenia.

Galéria