Referencie Priemyselné komíny

27.10.2022 ŽOS Vrútky, a.s. - Vypúzdrenie železobetónového monolitického trojzložkového komína.

Dňa 26.10.2022 sme odovzdali objednávateľovy dielo: - Vypúzdrenie komína v účinnej výške +10 do +108m - súvisiace práce v rozsahu ZoD

06.10.2022 DANUCEM SLOVENSKO A.S., ZÁVOD TURŇA NAD BODVOU, HAVARIJNÁ OPRAVA SPODNEJ ČASTI PÚZDRA KOMÍNA 105,0 / 3,9 m A RÁMU ZAÚSTENIA SPAL9N

Dňa 2.2.2022 sme ukončili práce na oprave komína 105,0/ 3,9m, Danucem Slovensko a.s., závod Turňa nad Bodvou

21.12.2021 Generálna rekonštrukcia komína 201 m Kovohuty, a.s. Krompachy

Dňa 30.11.2021 sme ukončili a odovzdali práce na diele: " Rekonštrukcia železobetónového monolitického komína + 201,0/2,75m " v KOVOHUTY, a.s. Krompachy

21.12.2021 Oprava železobetónového monolitického komína +105,2 m VVA, Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom

Dňa 16.11.2021 sme ukončili a odovzdali práce na oprave žb komína +105,2 m VVA, Slovalco a.s. Žiar nad Hronom

21.12.2021 Oprava železobetónového monolitického komína +100,2 m FS II, Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom

Dňa 16.11.2021 sme ukončili a odovzdali práce na oprave žb komína +100,2 m FS II, Slovalco a.s. Žiar nad Hronom

21.12.2021 Oprava železobetónového monolitického komína +100,2 m FS I, Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom

Dňa 16.11.2021 sme ukončili a odovzdali práce na oprave žb komína +100,2 m FS I, Slovalco a.s. Žiar nad Hronom

20.12.2021 Oprava neprevádzkovaného priemyselného komína + 104 m KLF - ENERGETIKA, a.s. Kysucké Nové Mestorgo

Dňa 17.8.2021 sme ukončili a odovzdali dielo na komíne 120 m v KLF - Energetika v Kysuckom Novom Meste.

20.12.2021 Oprava komína 120 m v TpZ v BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S., Bratislava

Dňa 20.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo Oprava komína 120 m v TpZ, BAT a.s., Bratislava

20.12.2021 OPRAVA KOMÍNA M200“ V ŠKO-ENERGO MLADÁ BOLESLAV

Dňa 14.10.2021 sme ukončili ma odovzdali dielo "OPRAVA KOMÍNA M200“ v ŠKO-ENERGO MLADÁ BOLESLAV"

20.12.2021 Oprava poškodených častí komína + 300m Slovenské elektrárne, a.s., Nováky

Dňa 20.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo " Oprava poškodených častí komína 300 m " v SE, a.s. ENO