Referencie Priemyselné komíny

21.12.2021 Generálna rekonštrukcia komína 201 m Kovohuty, a.s. Krompachy

Dňa 30.11.2021 sme ukončili a odovzdali práce na diele: " Rekonštrukcia železobetónového monolitického komína + 201,0/2,75m " v KOVOHUTY, a.s. Krompachy

21.12.2021 Oprava železobetónového monolitického komína +105,2 m VVA, Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom

Dňa 16.11.2021 sme ukončili a odovzdali práce na oprave žb komína +105,2 m VVA, Slovalco a.s. Žiar nad Hronom

21.12.2021 Oprava železobetónového monolitického komína +100,2 m FS II, Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom

Dňa 16.11.2021 sme ukončili a odovzdali práce na oprave žb komína +100,2 m FS II, Slovalco a.s. Žiar nad Hronom

21.12.2021 Oprava železobetónového monolitického komína +100,2 m FS I, Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom

Dňa 16.11.2021 sme ukončili a odovzdali práce na oprave žb komína +100,2 m FS I, Slovalco a.s. Žiar nad Hronom

20.12.2021 Oprava neprevádzkovaného priemyselného komína + 104 m KLF - ENERGETIKA, a.s. Kysucké Nové Mestorgo

Dňa 17.8.2021 sme ukončili a odovzdali dielo na komíne 120 m v KLF - Energetika v Kysuckom Novom Meste.

20.12.2021 Oprava komína 120 m v TpZ v BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S., Bratislava

Dňa 20.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo Oprava komína 120 m v TpZ, BAT a.s., Bratislava

20.12.2021 OPRAVA KOMÍNA M200“ V ŠKO-ENERGO MLADÁ BOLESLAV

Dňa 14.10.2021 sme ukončili ma odovzdali dielo "OPRAVA KOMÍNA M200“ v ŠKO-ENERGO MLADÁ BOLESLAV"

20.12.2021 Oprava poškodených častí komína + 300m Slovenské elektrárne, a.s., Nováky

Dňa 20.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo " Oprava poškodených častí komína 300 m " v SE, a.s. ENO

16.12.2021 Oprava poškodených častí komína + 150m Slovenské elektrárne, a.s., Nováky

Dňa 20.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo " Oprava poškodených častí komína 150m " v SE, a.s. ENOOprava poškodených častí komína + 150m Slovenské elektrárne, a.s., Nováky

16.12.2021 Vyčistenie, bežná údržba a diagnostika komína +204m Mondi SCP, a.s. Ružomberok

dňa 16.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo " Vyčistenie, bežná údržba a dignostika komína +204m Mondi SCP, a.s., Ružomberok