Referencie Priemyselné komíny

12.10.2009 Mondi SCP, a.s., Ružomberok - Slávnostné odovzdanie komína 204m

Dňa 12.10.2009 členovia predstavenstva spoločnosti VERTICAL a.s. pri príležitosti ukončenia poslednej etapy celkovej rekonštrukcie komína...

20.09.2009 CMR, s.r.o., Púchov - Celková oprava komína 120m ukončená

Dňa 20.09.2009 ukončila naša spoločnosť celkovú rekonštrukciu a zníženie oceľového 120m vysokého komína v CMR Púchov.

01.08.2009 Mondi SCP, a.s., Ružomberok - Posledná 7. etapa

Na komíne +204m v MONDI Ružomberok začíname realizovať poslednú 7. etapu celkovej rekonštrukcie komína.

01.07.2009 CMR, s.r.o., Púchov - Zníženie a oprava komína

Naša spoločnosť zakontrahovala významnú akciu v oblasti rekonštrukcií oceľových komínov.